Möt Long Arm®

Long Arm® är en Internet Intelligence and Investigation-plattform för att tillhandahålla säker internetåtkomst, samt en omfattande verktygsuppsättning för onlineutredning och bevisfångst.

Om Long Arm®

Programvaran erbjuder en heltäckande säker internetutredningssvit för brottsbekämpande och relaterade statliga sektorer, och möjliggör upptäckt, insamling och presentation av internetbaserade bevis, samtidigt som lagstiftningen efterlevs och beviskedjan bevaras.

Tillhandahålls i en välbekant skrivbordsmiljö, användare får tillgång till ett brett utbud av verktyg för att utföra onlineundersökningar säkert och säkert. Plattformen är helt säker, granskningsbar och tillgänglig via en prissättningsmodell, baserad på individuella behov.

För att få veta mer om Long Arm®, vänligen kontakta oss genom att använda formuläret nedan:

sv_SESV