Tietosuojakäytäntö 

Johdanto 

Olemme sitoutuneet suojaamaan tietojasi. Tämä käytäntö antaa sinulle (tätä sivustoa käyttävälle henkilölle) tietoja siitä, kuinka sinulta keräämiämme tai meille antamiasi henkilötietoja käsitellään. 

Seuraavat määritelmät koskevat tätä käytäntöä: 

DataKaikki tiedot, jotka lähetät meille verkkosivuston kautta. Tämä määritelmä sisältää soveltuvin osin tietosuojalakien määritelmät. 

Tietosuojalainsäädäntö  – Kaikki sovellettavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät lait, mukaan lukien mutta ei rajoittuen direktiivi 96/46/EY (tietosuojadirektiivi) tai GDPR, ja kaikki kansalliset täytäntöönpanolait, asetukset ja johdettu lainsäädäntö, mukaan lukien tarvittaessa oikeudellisesti sitovat ohjeet ja tiedotusvaltuutetun antamat käytännesäännöt.  

GDPR – Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679. 

Laajuus 

Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkien keräämiemme tai sinun toimittamiesi tietojen käyttöä liittyen verkkosivuston käyttöön. Se ei ulotu mihinkään verkkosivustoihin, joille pääsee tältä verkkosivustolta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki linkit, joita voimme tarjota sosiaalisen median verkkosivustoille. 

Sovellettavien tietosuojalakien tarkoituksissa olemme rekisterinpitäjä. Tämä tarkoittaa, että määrittelemme, mihin tarkoitukseen ja miten tietojasi käsitellään.   

Tiedot kerätty 

Saatamme kerätä sinulta seuraavia tietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, mukaan lukien henkilötiedot:   

Yhteystiedot, jotka olet jakanut tehdessäsi kyselyn verkkosivuston kautta, mukaan lukien sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. 

Web-selaimen tyyppi ja versio (kerätään automaattisesti); 

Käyttöjärjestelmä (automaattisesti kerätty); 

Likimääräinen maantieteellinen sijaintisi ja vierailemasi sivut, vaikka tietosi pysyvät nimettöminä, ellet jaa yhteystietojasi meille. 

Käyttäjän Internet-palveluntarjoaja; 

Kuinka keräämme tietoja  

Keräämme tietoja seuraavilla tavoilla: 

Olet antanut meille tiedot; ja 

Tiedot kerätään automaattisesti 

Sinun meille antamasi tiedot 

Keräämme tietojasi useilla tavoilla tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, esimerkiksi; 

Kun otat meihin yhteyttä verkkosivustojen kautta, puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai millä tahansa muulla tavalla; 

Kun käytät palveluitamme; 

Tiedot, jotka kerätään automaattisesti   

Siltä osin kuin käytät verkkosivustoa, keräämme tietojasi automaattisesti, esimerkiksi; 

Keräämme automaattisesti joitakin tietoja vierailustasi verkkosivustolla. Nämä tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivuston sisältöä ja navigointia ja sisältävät päivämäärät, kellonajat, taajuudet, Internet-palveluntarjoajasi (ISP), käyttöjärjestelmän sekä sen sisällön käytön ja vuorovaikutuksen. 

Tietojen käyttömme 

Saatamme vaatia ajoittain mitä tahansa tai kaikkia yllä olevista tiedoista tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen palvelun ja kokemuksen, kun käytät jotakin meidänbsivustoja. Erityisesti voimme käyttää tietoja puolestamme seuraavista syistä: 

Sisäinen kirjanpito 

Tuotteidemme/palveluidemme parantaminen; 

 

Voimme käyttää tietojasi yllä mainittuihin tarkoituksiin, jos katsomme sen tarpeelliseksi oikeutettujen etujemme vuoksi. Jos et ole tyytyväinen tähän, sinulla on oikeus vastustaa tietyissä olosuhteissa (katso alla kohta "Oikeutesi"). 

Kenen kanssa jaamme tietoja 

Voimme jakaa tietosi työntekijöidemme ja/tai ammatillisten neuvonantajien kanssa oikeutetun edun vuoksi tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.  

Tietojen suojaaminen 

Käytämme teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi ja tallennamme tietosi suojatuille palvelimille. Meillä on CSA-standardien mukainen sertifikaatti. Tämä standardiperhe auttaa meitä hallitsemaan tietojasi ja pitämään ne turvassa.  

Teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin sisältyy toimenpiteitä epäiltyjen tietoturvaloukkausten käsittelemiseksi. Jos epäilet tietojen väärinkäyttöä tai katoamista tai luvatonta pääsyä tietoihisi, ilmoita siitä meille välittömästi ottamalla meihin yhteyttä tämän sähköpostiosoitteen kautta: DPO@ii-solutions.co.uk 

Jos haluat Get Safe Online -sivustolta yksityiskohtaista tietoa tietojesi ja tietokoneidesi ja laitteidesi suojaamisesta petoksilta, identiteettivarkauksilta, viruksilta ja monilta muilta online-ongelmilta, käy osoitteessa www.getsafeonline.org. Get Safe Online -palvelua tukevat HM:n hallitus ja johtavat yritykset. 

Tietojen säilyttäminen  

Ellei laki edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa, säilytämme tietojasi järjestelmissämme vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi tai kunnes pyydät tietojen poistamista. 

Vaikka poistaisimme tietosi, ne voivat säilyä varmuuskopio- tai arkistotietovälineissä oikeudellisista, verotuksellisista tai lainsäädännöllisistä syistä. 

Sinun oikeutesi 

Sinulla on seuraavat oikeudet tietoihisi liittyen:  

Pääsyoikeus – oikeus pyytää (i) milloin tahansa kopiota tiedoista, joita meillä on sinusta, tai (II) muuttaa, päivittää tai poistaa tällaisia tietoja. Jos annamme sinulle pääsyn hallussamme oleviin tietoihin, emme veloita tästä, ellei pyyntösi ole "ilmeisen perusteeton tai liiallinen". Jos meillä on laillinen lupa tehdä niin, voimme hylätä pyyntösi. Jos hylkäämme pyyntösi, kerromme syyt siihen. 

Oikeus korjata – oikeus saada tietosi oikaistuiksi, jos ne ovat epätarkkoja tai puutteellisia. 

Oikeus tyhjentää – oikeus pyytää, että poistamme tai poistamme tietosi järjestelmistämme. 

Oikeus rajoittaa tietojesi käyttöä – oikeus "estää" meitä käyttämästä tietojasi tai rajoittaa tapaa, jolla voimme käyttää niitä. 

Oikeus tietojen siirrettävyyteen – oikeus pyytää meitä siirtämään, kopioimaan tai siirtämään tietosi. 

Oikeus vastustaa – oikeus vastustaa tietojesi käyttöä, myös silloin, kun käytämme niitä oikeutettujen etujemme vuoksi.  

Jos haluat tehdä tiedusteluja, käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi tai peruuttaa suostumuksesi tietojesi käsittelyyn (jos suostumus on laillinen perustamme tietojesi käsittelylle), ota meihin yhteyttä tämän sähköpostiosoitteen kautta: DPO@ii-solutions.co.uk. 

Jos et ole tyytyväinen tapaan, jolla käsittelemme tiedoistasi tekemäsi valituksen, voit ehkä lähettää valituksen asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä on Information Commissioner's Office (ICO). ICO:n yhteystiedot löytyvät sen verkkosivuilta osoitteessa https://ico.org.uk/. 

On tärkeää, että hallussamme olevat tiedot sinusta ovat tarkkoja ja ajantasaisia. Pidä meidät ajan tasalla, jos tietosi muuttuvat niiden säilytysjakson aikana. 

Muutokset yrityksen omistukseen ja valvontaan  

Voimme aika ajoin laajentaa tai supistaa liiketoimintaamme, mikä voi tarkoittaa organisaatiomme tai sen osan myyntiä ja/tai määräysvallan siirtoa. Käyttäjien toimittamat tiedot siirretään yhdessä tämän osan kanssa, jos se on merkityksellistä jollain tavalla siirretyn liiketoimintamme kannalta, ja uusi omistaja tai uusi määräysvaltaosapuoli saa tämän tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti käyttää tietoja tarkoituksiin, joita varten se meille alun perin toimitettiin. 

Saatamme myös luovuttaa tietoja liiketoimintamme tai sen osan mahdolliselle ostajalle. 

Yllä mainituissa tapauksissa ryhdymme toimenpiteisiin varmistaaksemme yksityisyytesi suojan. 

Kenraali 

Et voi siirtää mitään tämän käytännön mukaisia oikeuksiasi toiselle henkilölle. Voimme siirtää tämän tietosuojakäytännön mukaiset oikeutemme, jos uskomme kohtuudella, että oikeuksiisi ei puututa. 

Jos jokin tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen toteaa, että jokin tämän tietosuojaselosteen määräys (tai sen osa) on pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen määräys tai osa säännöstä katsotaan vaaditussa laajuudessa poistetuksi ja pätevyyttä. Tämä ei vaikuta tämän tietosuojaselosteen muiden ehtojen täytäntöönpanokelpoisuuteen. 

Ellei toisin ole sovittu, minkään osapuolen viivästymisen, toiminnan tai laiminlyönnin minkään oikeuden tai oikeussuojakeinon käyttämisessä ei katsota luopuvan tästä tai mistä tahansa muusta oikeudesta tai oikeussuojakeinosta. 

Tähän Sopimukseen sovelletaan Englannin ja Walesin lakia ja sitä tulkitaan sen mukaisesti. Kaikki Sopimuksen alaiset riidat ovat Englannin ja Walesin tuomioistuinten yksinomaisen lainkäyttövallan alaisia. 

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön 

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain tai lain edellyttämällä tavalla. Kaikki muutokset julkaistaan välittömästi verkkosivustolla, ja sinun katsotaan hyväksyneen tietosuojakäytännön ehdot, kun käytät verkkosivustoa ensimmäistä kertaa muutosten jälkeen. 

Kuinka ottaa meihin yhteyttä 

Jos haluat lisätietoja ja ottaa meihin yhteyttä oikeuksistasi, voit keskustella tietosuojavastaavamme kanssa seuraavasti: 

Tietosuojavastaava: Simon parturi 

Sähköposti: DPO@ii-solutions.co.uk 

Lähettää: Internet Investigations Solutions Data Protection Officer, Unit 116 Imperial Court, Exchange Street East, Liverpool, Englanti, L2 3AB 

Meitä säätelee Tietovaltuutetun toimisto. Voit ottaa heihin yhteyttä saadaksesi neuvoja ja tukea. 

 

fiFI