Cynaladwyedd

Mae data cynaliadwy a moesegol a thrawsnewid digidol yn rhan greiddiol o'n DNA. Rydym yn datblygu ein strategaeth i:

  • Lleihau ein hôl troed carbon
  • Caffael yn lleol ac yn foesegol lle bo modd
  • Gweithredu proses recriwtio cynrychioliadol
  • Datblygu a meithrin talent newydd
  • Cefnogi cymunedau lleol
  • Buddsoddi gyda chyfrifoldeb cymdeithasol
  • Partner gyda sefydliadau sy'n rhannu ein gwerthoedd
cyCY